OK

News

26 April 2017

Konkursy Partnerskie QSAR Lab

Partnerskie wnioski unijne w ramach Programu Horyzont 2020, pn. "NanoBio" w ramach konkursu NMBP-12-2017 - Opracowanie metodologii lepszego zarządzania ryzykiem w dziedzinie inżynierii biomateriałów w zakresie Produktów Zaawansowanej Terapii Medycznej (Advanced Therapy Medicinal Products) i/lub Urządzeń Medycznych (Medical Devices) i "PATROLS" w ramach konkursu NMBP-29-2017 - Zaawansowane modele i testy dotyczące zagrożeń nanomateriałów, przeszły pozytywnie I etap ww. konkursów. Spółka QSAR Lab jest kluczowym partnerem ww. projektów i bierze udział w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji konkursowej.

Wkrótce więcej informacji zarówno o projektach "NanoBio" i "PATROLS", jak i kolejnych objętych obecnie postępowaniem konkursowym.

Link do informacji nt. Konkursów Horyzont 2020 znajduje się tutaj: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 
 
 

This site uses cookies read more   OK. I understand