OK

Aktualności

QSAR Lab będzie realizował 2 nowe projekty z Programu Horyzont 2020
11 grudnia 2018

QSAR Lab będzie realizował 2 nowe projekty z Programu Horyzont 2020

Komisja Europejska przyznała finansowanie dla dwóch projektów w ramach Programu Horyzont2020, w których w skład konsorcjantów wchodzi nasza firma. QSAR Lab będzie realizował prace B+R już od początku przyszłego roku.

Opis projektu RiskGone

Projektowane nanomateriały (ENM - Engineered nanomaterials) są objęte przepisami REACH / CLP; obecnie, podejście do oceny ryzyka (RA) stosowane w odniesieniu do konwencjonalnych chemikaliów ma również zastosowanie do ENM. Zgodnie z zaleceniami OECD i ECHA, należy dokonać ponownej weryfikacji ENM poprzez ISO Test Guidelines (TG) jak również Standardowe Procedury Operacyjne (SOP). RiskGONE będzie wspierać proces standaryzacji i walidacji nanomateriałów (ENM – Engineered nanomaterials) poprzez ocenę, optymalizację i pre-walidację Standardowych Procedur Operacyjnych (Standard Operating Procedures).

 

Opis projektu NanoSolveIT

NanoSolveIT dąży do wprowadzenia nowatorskiego, zintegrowanego podejścia do testowania i oceny (IATA) w zakresie bezpieczeństwa nanomateriałów i ich oddziaływania na środowisko, które będzie wdrażane przez system zarówno jako samodzielne open-sourcowe oprogramowanie, jak i za pośrednictwem platformy w chmurze.

Zaplanowane do realizacji produkty projektu NanoSolveIT to:

- niezawodna, intuicyjna infrastruktura dla użytkownika;

- zestaw nanodeksryptorów i właściwości, które mogą być predykcyjnie powiązane z funkcjonalnością NM;

- innowacyjne metody przewidywania (eko)toksyczności) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI);

- integracja z obecnie rozwijającym się modelowaniem wieloskalowym, (RA) i strukturami zarządzania.

 

 

 
 
 

Ta strona używa plików cookies więcej   OK. Rozumiem