OK
QSAR lab
 

QSAR LAB

Ocenę bezpieczeństwa nowoprojektowanych związków chemicznych prowadzimy zgodnie ze standardami prawa europejskiego, m. in. Rozporządzenia REACH (1907/2006/WE), Rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych (1223/2009/WE), Rozporządzenia dotyczącego środków ochrony roślin (1107/2009/WE)

W pracy stosujemy zaawansowane metody modelowania komputerowego umożliwiające znaczne ograniczenie kosztów, czasu oraz konieczności wykonywania eksperymentów z użyciem zwierząt laboratoryjnych zgodnie z zasadą 3Rs (ang. Replace, Reduce, Refine of laboratory animals). Metody komputerowe, w porównaniu z tradycyjnie wykorzystywanymi metodami laboratoryjnymi, umożliwiają jednoczesną ocenę przydatności i ryzyka ponad tysiąckrotnie większej liczby substancji chemicznych.

Dzięki projektom naukowym realizowanym we współpracy m. in. z Biurem ds. Substancji Chemicznych, European Chemical Agency (EU), Federal Institute for Risk Assessment (Niemcy), National competence centre for Industrial Safety and Environmental Protection INERIS (Francja), The Institute of Occupational Medicine (Wielka Brytania), National Institute for Environmental Studies (Japonia), NSF-CREST Interdisciplinary Center for Nanotoxicity (Stany Zjednoczone) nasi naukowcy uczestniczą w tworzeniu prawa oraz standardów badań nad bezpieczeństwem chemicznym w Polsce, Europie i na świecie.

Oferta

Zapraszamy do współpracy oferując możliwość wykonywania badań zleconych, a także wspólnej realizacji projektów naukowo-wdrożeniowych. Zakres oferowanych przez nas usług badawczych obejmuje wsparcie w projektowaniu nowych substancji chemicznych z wykorzystaniem metod komputerowych, analiza właściwości fizyko-chemicznych i toksyczności substancji metodami in silico oraz doradztwo w zakresie wykorzystania i bezpieczeństwa nanomateriałów.

Oferujemy również szkolenia w zakresie wykorzystania metod komputerowych w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych, zaawansowanych metod analizy i wizualizacji danych analitycznych oraz statystycznej obróbki danych

Aktualności

IMI2 - The Innovative Medicine Initiative

QSAR Lab jest częścią konsorcjum, które złożyło wniosek w ramach 14 edycji konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (The Innovative Initiative, H2020-JTI-IMI2-2018-14).

zobacz więcej

Nagroda Gryf Gospodarczy Pomorski Start-up

QSAR Lab złożył aplikację w konkursie regionalnym pn. Gryf Gospodarczy Pomorza 2018 Pomorski Start-up.

zobacz więcej

Nowy artykuł w Journal of Nanotoxicology and Nanomedicine opracowany między innymi przez zespół QSAR Lab

Artykuł zatytułowany: "Nanomateriały w urządzeniach medycznych: Przegląd regulacji i perspektywy" został opublikowany w Journal of Nanotoxicology and Nanomedicine.

zobacz więcej

Kontakt

QSAR Lab sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

+48 513 041 081

contact@qsarlab.com

 

Ta strona używa plików cookies więcej   OK. Rozumiem