OK
QSAR lab
 

QSAR LAB

Ocenę bezpieczeństwa nowoprojektowanych związków chemicznych prowadzimy zgodnie ze standardami prawa europejskiego, m. in. Rozporządzenia REACH (1907/2006/WE), Rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych (1223/2009/WE), Rozporządzenia dotyczącego środków ochrony roślin (1107/2009/WE)

W pracy stosujemy zaawansowane metody modelowania komputerowego umożliwiające znaczne ograniczenie kosztów, czasu oraz konieczności wykonywania eksperymentów z użyciem zwierząt laboratoryjnych zgodnie z zasadą 3Rs (ang. Replace, Reduce, Refine of laboratory animals). Metody komputerowe, w porównaniu z tradycyjnie wykorzystywanymi metodami laboratoryjnymi, umożliwiają jednoczesną ocenę przydatności i ryzyka ponad tysiąckrotnie większej liczby substancji chemicznych.

Dzięki projektom naukowym realizowanym we współpracy m. in. z Biurem ds. Substancji Chemicznych, European Chemical Agency (EU), Federal Institute for Risk Assessment (Niemcy), National competence centre for Industrial Safety and Environmental Protection INERIS (Francja), The Institute of Occupational Medicine (Wielka Brytania), National Institute for Environmental Studies (Japonia), NSF-CREST Interdisciplinary Center for Nanotoxicity (Stany Zjednoczone) nasi naukowcy uczestniczą w tworzeniu prawa oraz standardów badań nad bezpieczeństwem chemicznym w Polsce, Europie i na świecie.

Oferta

Zapraszamy do współpracy oferując możliwość wykonywania badań zleconych, a także wspólnej realizacji projektów naukowo-wdrożeniowych. Zakres oferowanych przez nas usług badawczych obejmuje wsparcie w projektowaniu nowych substancji chemicznych z wykorzystaniem metod komputerowych, analiza właściwości fizyko-chemicznych i toksyczności substancji metodami in silico oraz doradztwo w zakresie wykorzystania i bezpieczeństwa nanomateriałów.

Oferujemy również szkolenia w zakresie wykorzystania metod komputerowych w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych, zaawansowanych metod analizy i wizualizacji danych analitycznych oraz statystycznej obróbki danych

Aktualności

Nagroda QSAR Lab

Firma QSAR Lab podobnie jak w roku ubiegłym wsparła młodego naukowca, fundując nagrodę finansową. W dniu 5 grudnia 2018 r. został ogłoszony zwycięzca tegorocznej nagrody za najlepszą pracę magisterską wykorzystującą metody chemii komputerowej wykonaną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – jest nim P. mgr Dawid Faron. Serdecznie gratulujemy!

zobacz więcej

QSAR Lab będzie realizował 2 nowe projekty z Programu Horyzont 2020

Komisja Europejska przyznała finansowanie dla dwóch projektów w ramach Programu Horyzont2020, w których w skład konsorcjantów wchodzi nasza firma. QSAR Lab będzie realizował prace B+R już od początku przyszłego roku.

zobacz więcej

Nowy członek zespołu QSAr Lab

Z przyjemnością ogłaszamy, iż do naszego zespołu dołączyła doktorantka, Anna Rybinska-Fryca, która będzie odpowiedzialna m.in za realizację projektu pn. PATROLS (H2020). Gratulacje!

 

zobacz więcej

Kontakt

QSAR Lab sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

+48 513 041 081

contact@qsarlab.com

 

Ta strona używa plików cookies więcej   OK. Rozumiem