OK

Projektowanie substancji chemicznych

Usługi doradcze w zakresie komputerowego projektowania nowych substancji chemicznych oraz oceny ich ryzyka


Prowadzimy usługi doradcze w zakresie komputerowego projektowania nowych substancji chemicznych, w szczególności:

oraz oceny ich ryzyka w oparciu o  metody ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością (ang. Quantitative Structure-Activity Relationships, QSAR) lub właściwością fizykochemiczną (ang. Quantitative Structure-Property Relationships, QSPR). Metody te opierają się na modelach statystyczno-chemometrycznych, wiążących właściwości lub aktywność związków strukturalnie podobnych z danej grupy z tzw. deskryptorami struktury chemicznej, obliczanymi w oparciu o metody chemii komputerowej. Metody te należą obecnie do "złotych standardów" w zakresie oceny ryzyka nowych grup substancji chemicznych i są rekomendowane przez wiele międzynarodowych regulacji, m.in. europejski system gospodarowanie chemikaliami REACH. Pozwalają, zgodnie z ideą safe-by-design, na projektowanie nowych substancji tak, aby maksymalizować ich użyteczność oraz minimalizować potencjalne szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia człowieka.

Usługa obejmuje zbudowanie modelu statystycznego (QSAR/QSPR), jego walidację oraz realizację badań w sformułowanym przez klienta zakresie wraz z przygotowaniem wszelkich rekomendacji i zaleceń. Usługa jest projektowana na potrzeby klienta.

 

Ta strona używa plików cookies więcej   OK. Rozumiem