OK

Statystyczna/ chemometryczna analiza danych

Usługi doradcze w zakresie statystycznej/chemometrycznej analizy danych


Prowadzimy usługi doradcze w zakresie statystycznej i chemometrycznej analizy danych numerycznych. Oferujemy pomoc w planowaniu, poprawnym gromadzeniu danych oraz opracowywaniu wyników badań wraz z ich wizualizacją. Ponadto oferujemy wsparcie statystyczne w trakcie walidacji metod pomiarowych w obrębie laboratorium lub produkcji. Walidacja ma na celu zapewnienie możliwie niskiej niepewności pomiarowej. Pozwala również oszacować wpływ czynników zewnętrznych (tj. instrumentalnych, środowiskowych, ludzkich) na wartość tej niepewności. Konieczność walidacji metod pomiarowych jest również wymagana zgodnie z przepisami i dyrektywami obowiązującymi w Unii Europejskiej.


Usługa obejmuje sprawdzenie poprawności gotowej bazy danych, wykonanie odpowiednich analiz statystycznych, poszukiwanie zależności pomiędzy zmiennymi oraz przygotowanie wizualizacji wyników wraz z ich merytoryczną interpretacją.  Wsparcie statystyczne na etapie walidacji obejmuje ocenę normalności rozkładu danej charakterystyki, porównanie średniej z wartością odniesienia, ocenę powtarzalności i niepewności pomiarowej. Usługa jest projektowana na indywidualne potrzeby klienta.

 

Ta strona używa plików cookies więcej   OK. Rozumiem