Koordynator projektów naukowych poszukiwany

 

Pozostałe informacje:

Proces rekrutacji przebiegać będzie w 2 etapach:

  1. ocena CV i listu motywacyjnego;
  2. rozmowa kwalifikacyjna.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres contact@qsarlab.com

Rozpatrywane będą zgłoszenia przesłane do dnia 21 marca 2021 r.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w przesłanych dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz unieważnienie ogłoszenia bez podania przyczyny.

Dalsze informacje można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail contact@qsarlab.com oraz pod numerem telefonu +48 795 160 760.

CZEKAMY NA CIEBIE!   Zespół QSAR Lab

Zgoda do dołączenia:

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przekazujemy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO. Administratorem danych jest QSAR Lab Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 190/102, 80-266 Gdańsk.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: contact@qsarlab.com lub zadzwoń pod numer tel.  +48 795 160760. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora hostingodawca, zewnętrzna obsługa księgowa i kadrowa oraz inne podmioty realizujące świadczenia na rzecz administratora.  Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 11-stu lat od daty zakończenia rekrutacji.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.  Niepodanie tych danych uniemożliwi jego przeprowadzenie.

Zostaw komentarz