OK

Contact

Address

QSAR Lab Ltd.
al. Grunwaldzka 190/102
80-266 Gdańsk

Phone

+48 795 160 760

E-mail

contact@qsarlab.com

Company

NIP: 5833199407, REGON: 364126325

Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: Numer KRS 0000611066, Kapitał zakładowy: 15.000 zł

 

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to help our website run effectively.

Find out more Accept