Nitrozoaminy – oszacowanie dawki TD50 oraz dopuszczalnego spożycia

Nitrozoaminy - oszacowanie TD50 oraz AI

Zgodnie z wytyczną ICH M7(R1), konieczne jest przeprowadzenie wstępnej analizy aktualnych i potencjalnych zanieczyszczeń leków, przeszukując bazy danych i literaturę pod kątem zdolności do wywoływania przez te zanieczyszczenia efektów rakotwórczych i mutagennych na bakteriach.

Oferta QSAR Lab obejmuje wykonanie szacowania przekrojowego oraz wyznaczenie wartości TD50 i AI (50% Tumor Dose i Acceptable Intake) dla wskazanej przez klienta nitrozoaminy  będącej potencjalnym zanieczyszczeniem produktu leczniczego.

Wyniki szacowania klient otrzymuje w postaci raportu, który zawiera:

  • szczegółową dokumentację dotyczącą metodologii poszukiwania analogów dla zdefiniowanego związku,
  • analizę podobieństwa SAR (Structure-Activity Relationship) dla zdefiniowanego związku (target compound) oraz wytypowanych w wyniku analiz analogów (wykazujące te same alerty struktury warunkujące rakotwórczość związku),
  • oszacowaną wartość TD50 dla zdefiniowanego związku na podstawie wytypowanego/ych analogu/ów.
  • ocenę publikacji źródłowych dotyczących mutagenności i rakotwórczości analogów użytych do ustalenia wartości TD50 pod kątem jakości przeprowadzonego badania i jego wyników (np. zgodności z wytycznymi OECD, systemem GLP, itp.)

Analizy wykonywane są w oparciu o wiedzę ekspercką oraz na podstawie przeprowadzanych badań in silico, zgodnie z aktualnymi, następującymi wytycznymi:

  • EMA/454576/2016,
  • ICH guideline Q3A (R2) Impurities in New Drug Substances CPMP/ICH 2737/99 was last updated by EMA in October 2006,
  • M7(R1) Assessment and Control of DNA Reactive (Mutagenic) Impurities in Pharmaceuticals to Limit Potential Carcinogenic Risk, which was first issued in 2014 with the most recent revision adopted by CHMP in February 2018,
  • Questions and answers for marketing authorisation holders/applicants on the CHMP Opinion for the Article 5(3) of Regulation (EC) No 726/2004 referral on nitrosamine impurities in human medicinal products EMA/409815/2020,
  • Read-across Assessment Framework.
Chcesz wiedzieć więcej?