BAZA NAMs JUŻ DOSTĘPNA! Kompleksowe, łatwo dostępne repozytorium gromadzące wszystkie metody charakteryzacji zagrożeń niewymagające wykorzystania zwierząt (NAMs), zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami UE. Przetestuj nasz nowy produkt. WIĘCEJ
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA ONLINE 1) Metody in silico w ocenie
bezpieczeństwa chemicznego

2) Analiza danych chemicznych w Python

3) Podstawy modelowania molekularnego
WIĘCEJ
PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZNEJ CHEMII Specjalizujemy się w ocenie ryzyka,
a także w przewidywaniu właściwości fizykochemicznych i toksyczności chemikaliów i nanomateriałów metodami QSAR i read-across.
WIĘCEJ
ANALIZA DANYCH AI & ML Chcesz przeanalizować ściśle określone informacje w dużych zbiorach danych?
Nasze doświadczenie w stosowaniu metod uczenia maszynowego i AI zapewni pomoc, której potrzebujesz.
WIĘCEJ
PROJEKTOWANIE ZAAWANSOWANYCH (NANO)MATERIAŁÓW Misją QSAR Lab jest projektowanie (nano)materiałów i chemikaliów w zgodzie z zasadami SSbD, a także zapewnienie jak największej efektywności badań nad nimi. WIĘCEJ
DOKUMENTACJA I REJESTRACJA Rejestracja REACH może być łatwiejsza!
Uzyskaj ocenę toksyczności, ekotoksyczności
i właściwości fizykochemicznych- raporty QSAR (QMRF i QPRF) dla twoich substancji.
Więcej
PARTNERZY W NAUCE I BIZNESIE Sprawdź jak nasza wiedza o projektowaniu wydajnych, bezpiecznych i zrównoważonych materiałów, z pomocą metod uczenia maszynowego i AI może wzbogacić Twój projekt. WIĘCEJ
BEZPIECZEŃSTWO I RÓWNOWAGA Wszystkie nasze usługi kierowane są podejściem SSbD (Safe and sustainable by design). Dbajmy o nasze bezpieczeństwo wspólnie! Zobacz jak możemy pomóc Ci w prowadzeniu zrównoważonego biznesu. WIĘCEJ

Bezpieczna i zrównoważona chemia cyfrowa

Chcesz zaprojektować bezpieczne i zaawansowane
materiały lub substancję chemiczną?
Oceniamy
i przewidujemy bezpieczeństwo
i toksyczność chemikaliów oraz nanomateriałów.

Dedykowane produkty i aplikacje
stworzone przez zespół naszych ekspertów. Większa efektywność i niższe koszty produkcji.

Chciałbyś dołączyć metody chemii komputerowej
do swojego projektu? Nasza wiedza i doświadczenie
zapewnią wartościowy wkład do projektów
krajowych i międzynarodowych.

Co zyskujesz?

OSZCZĘDNOŚĆ

Mniejsze koszty i mniej koniecznych badań. Wykorzystując metody komputerowe wspierasz założenia SSbD i oszczędzasz.

EFEKTYWNOŚĆ

Mniejsza ilość badań oraz większa gwarancja sukcesu dzięki bardziej efektywnemu procesowi projektowania i testowania chemikaliów.

BEZPIECZEŃSTWO

Bliżej sukcesu i bezpiecznego biznesu. Chemia cyfrowa zapewnia Twojemu biznesowi odpowiedzialny rozwój w zgodzie z zasadami SSbD.

Śledź SSbD na Linkedin!

Safe and Sustainable by Design

Twoje korzyści, to korzyści naszej planety!
Rozwiązania oferowane przez QSAR Lab pozwalają na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych i naukowych w kontekście Zielonego Ładu i strategii UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju (CSS). “Zielona transformacja” ma na  celu wspieranie przejścia na bezpiecznei zrównoważone chemikalia.

W QSAR Lab wspieramy tę zmianę!
Z pomocą metod komputerowego projektowania i analizy związków chemicznych dbamy o kwestie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy zieloną alternatywądla istniejących rozwiązań.

QSAR Lab w liczbach

Nasze wyniki są naszą dumą!

1
Realizowanych projektów
1
Przewidzianych endpointów
1
Partnerów projektowych
1
Zatrudnionych ekspertów

Nasi partnerzy

HARVARD INC.
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA
HERIOT-WATT UNIVERSITY
INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE
SWANSEA UNIVERSITY
UNITED KINGDOM RESEARCH AND INNOVATION POLARIS HOUSE NORTH STAR
THE UNIVERSITY OF EXETER
MISVIK BIOLOGY OY
UNIVERSITEIT LEIDEN
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
UNIVERSITE DE NAMUR ASBL
NANOTECHNOLOGY INDUSTRIES ASSOCIATION
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
EUROPEAN RESEARCH SERVICES GMBH
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAT DUSSELDORF GMBH
UNIVERSITA DI PISA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
BASF SE
INSPHERO AG
UNIVERSITE DE FRIBOURG
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FORARBEJDSMILJO
KOREA RESEARCH INSTITUTE OF STANDARDS AND SCIENCE
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
JACKSON STATE UNIVERSITY
NATIONAL HEALTH LABORATORY SERVICES MODDERFONTEIN
LA TROBE UNIVERSITY KINGSBURY DRIVE
INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION OF HANYANG UNIVERSITY
NOVAMECHANICS LIMITED
NTUA
HOGSKULEN PA VESTLANDET
FUNDACION CIDETEC
FACTOR SOCIAL - CONSULTORIA EM PSICO - SOCIOLOGIA E AMBIENTE LDA
IRAN NANOTECHNOLOGY INITIATIVE COUNCIL
THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN
TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR
STOCKHOLMS UNIVERSITET
GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGEN STIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS
UNITED KINGDOM RESEARCH AND INNOVATION
BIOMAX INFORMATICS AG
TARTU ULIKOOL
NILU
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL
DUKE UNIVERSITY
LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS
UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA
IDEACONSULT LIMITED LIABILITY COMPANY
TRANSGERO LIMITED
DANUBIA NANOTECH SRO
CALCULUS - MELETI & ENISCHISI DOMIMATION IKE
NORGENOTECH AS
NATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL STUDIES
JADAVPOR UNIVERSITY
NATIONAL CENTER FOR NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

Organizacje członkowskie

Bądź na bieżąco!