Substancje alternatywne i zamienniki

Substancje alternatywne

Odpowiadając na potrzeby rynku i nadsyłane zapytania, a także powszechnie wprowadzane podeście Safe and sustainable by-design, firma QSAR Lab oferuje Państwu nową usługę– Wskazanie substancji alternatywnej i zamienników.

Usługa kierowana jest do firm, które poszukują substancji zamiennych dla obecnie stosowanych substancji chemicznych, mają trudności z dostępnością aktualnych surowców chemicznych, bądź przygotowują receptury alternatywne dla bazowych produktów.

Powodem dla którego poszukuje się substancji zamiennych mogą być między innymi względy ekonomiczne, logistyczne jak również kwestia bezpieczeństwa substancji chemicznej.

Zespół badawczy QSAR Lab na podstawie struktury dotychczas stosowanej substancji, przeprowadzi szczegółową analizę chemoinformatyczną i wskaże substancje alternatywne o odpowiednich parametrach toksykologicznych, ekotoksykologicznych i fizykochemicznych.

Oferowana usługa wskazania substancji alternatywnych i zamienników obejmuje 3 etapy:

  • Identyfikacja substancji, której substytuty są poszukiwane. Określenie jej struktury chemicznej, oraz pełnionych przez nią funkcji w prowadzonym procesie. Wskazanie kluczowych parametrów fizyko-chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych.
  • Przeszukanie dostępnych baz zarejestrowanych substancji chemicznych, w celu znalezienia alternatywnej substancji chemicznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów i narzędzi proces poszukiwania kandydatów na zamiennik substancji bazowej jest bardziej efektywny i szybszy.
  • Przygotowanie raportu, wskazującego listę substancji alternatywnych do dalszej weryfikacji pod kątem kryteriów ekonomicznych.

Zastanawiasz się, czy jesteśmy w stanie znaleźć zamiennik dla stosowanej przez Twoją firmę substancji chemicznej? Skontaktuj się z nami już dziś, a przygotujemy dla Ciebie wstępną analizę chemoinformatyczną.
Chcesz wiedzieć więcej?