Szkolenia

Szkolenia

Dzięki eksperckiej wiedzy chemoinformatycznej i wieloletniemu doświadczeniu w pracy przy zleceniach komercyjnych zespół naukowy QSAR Lab oferuje prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie:

  • Opracowanie i walidacja modeli QSAR/QSPR
  • Podstawy zastosowania metod ilościowego i jakościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością biologiczną (Q)SAR i read-across oraz oceny ryzyka chemicznego.
  • Statystyczna analiza danych numerycznych
  • Analiza wewnętrznej struktury danych numerycznych z wykorzystaniem technik chemometrycznych
  • Metody wizualizacji danych
  • Testowanie hipotez statystycznych

Nasze szkolenia prowadzone są przez Zespół badawczy, który tworzą specjaliści z zakresu komputerowego projektowania i analizy nowych, bezpiecznych substancji chemicznych, nanotechnologii, nanotoksykologii, statystyki chemicznej oraz chemometrii.

Szkolenia mogą odbywać się wg standardowych programów opracowanych przez specjalistów bądź programów zmodyfikowanych zgodnie z potrzebami klienta.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną, w formule wykładu i praktyczną (warsztatową), podczas której uczestnicy samodzielne wykonują na komputerach omawiane zagadnienia. Podczas części warsztatowej jest możliwe wykorzystanie rzeczywistych danych klienta, tak, aby lepiej przedstawić możliwości prezentowanych metod w konkretnych, zdefiniowanych przez klienta, zastosowaniach.

Kontakt

  • Trzy Lipy 3, Budynek B,
    80-172 Gdańsk
  • contact@qsarlab.com
Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami...