Komputerowe projektowanie związków chemicznych

Komputerowe projektowanie związków chemicznych i (nano)materiałów

Zapotrzebowanie rynkowe na nowe substancje chemiczne stale rośnie. Dotyczy ono podnoszenia jakości obecnych na rynku produktów chemicznych poprzez wzbogacanie ich o nowe składniki o udoskonalonych parametrach, a także rozwój zupełnie nowych produktów chemicznych odpowiadających na potrzeby konsumentów oraz zgodnych z ramami SSbD.

Zastosowanie współczesnych metod chemoinformatycznych w komputerowym projektowaniu związków chemicznych pozwala na:

Przewidywanie kluczowych właściwości związków już na etapie ich projektowania

Rozszerzenie zbioru rozważanych substancji

Skrócenie czasu uzyskania rezultatów i redukcja kosztów inwestycji

Eksperci firmy QSAR Lab oferują szeroki wachlarz usług w zakresie projektowania nowych związków chemicznych w oparciu o metody komputerowe, których zastosowanie podyktowane jest specyfiką modelowanych właściwości, a także dostępnością informacji w oparciu, o które można wykonać przewidywania. Ponadto, oferta QSAR Lab obejmuje szczególne podejście dedykowane substancjom leczniczym oraz nanomateriałom.

Chcesz wiedzieć więcej?