Konsultacje R&D

Konsultacje

W QSAR Lab wdrażamy i wykorzystujemy inteligentne technologie, które mogą stanowić istotną część prowadzonego projektu B+R oraz ułatwiać w proces podejmowania decyzji, zarówno naukowych jak i biznesowych.

Naszym celem jest połączenie specjalistycznej wiedzy z dziedziny chemii oraz analizy danych w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie przeprowadzania analizy danych w oparciu o metody uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji (AI).

Eksperci QSAR Lab z zakresu:

  • technologii obliczeniowych
  • chemii komputerowej
  • technik modelowania komputerowego
  • nanotechnologii
  • chemometrii

mają bogate doświadczenie w świadczeniu usług wsparcia projektów B+R dla przemysłu.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze możemy wspierać prowadzone badania na każdym kroku, od walidacji metod pomiarowych, poprzez eksplorację istniejących naukowych baz danych, po analizę chemometryczną. Zastosowanie metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji pozwala nam na identyfikację kluczowych wzorców w państwa danych, określenie zależności pomiędzy zmiennymi oraz oszacowanie aktywności biologicznej/właściwości fizykochemicznych substancji chemicznych.

Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy możemy wesprzeć Państwa działania, bądź wspólnie stworzyć projekt B+R zapraszamy do kontaktu.
Chcesz wiedzieć więcej?