Analiza danych chemicznych w Python

Analiza danych chemicznych w Python - metody nadzorowane i nienadzorowane w chemii obliczeniowej

2-dniowy kurs “Analiza danych chemicznych w Python” jest skierowany do uczestników, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności w użyciu języka Python do analizy danych chemicznych, metod uczenia nienadzorowanego i nadzorowanego oraz zadań modelowania molekularnego.

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą wyposażeni w umiejętności efektywnej analizy danych chemicznych, tworzenia modeli uczenia maszynowego oraz będą znali podstawy wykorzystywania narzędzi programistycznych do pracy nad zadaniami w dziedzinie chemii obliczeniowej.

Kurs prowadzony jest w angielskim (lub polskim – jeśli cała grupa uczestników będzie polskojęzyczna).

*Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Program szkolenia

Dzień 1: Przetwarzanie Danych i Metody Nienadzorowane

Sesja poranna:

Przetwarzanie i przygotowanie danych

 1. Wprowadzenie do kursu i oficjalne rozpoczęcie

 2. Wykład – zbieranie i przetwarzanie danych
  • Znaczenie jakości danych w analizie danych chemicznych.
  • Wprowadzenie do źródeł danych i metod zbierania danych.
  • Techniki przetwarzania danych do radzenia sobie z brakującymi wartościami, duplikatami i wartościami odstającymi.

 3. Sesja code-along z prowadzącym (Python)
  • Techniki przetwarzania i przygotowywania danych w Pythonie
  • Wykorzystanie dedykowanych bibliotek do data science

Sesja popołudniowa:

Wprowadzenie do Analizy Danych Chemicznych i Nienadzorowanego Uczenia Maszynowego

 1. Wykład – wstęp do analizy danych chemicznych
  • Specyfika analizy danych chemicznych i ich rodzaje (deskryptory struktury chemicznej, właściwości)
  • Popularne bazy danych chemicznych
  • Metody nienadzorowanego uczenia maszynowego w chemii z przykładami

 2. Sesja code-along z prowadzącym (Python)
  • Wykorzystanie Pythona i API publicznych baz do automatyzacji generowania dataset’ów danych chemicznych
  • Wykorzystanie wygenerowanych datasetów w wielowymiarowej analizie danych, przykłady różnych algorytmów nienadzorowanego uczenia maszynowego (grupowanie, analiza składowych, klastrowanie)

Dzień 2: Metody Nadzorowane i Metodologia QSAR/QSPR

Sesja poranna:

Wprowadzenie do Uczenia Maszynowego z Nadzorem i Metodologii QSAR/QSPR

 1. Wykład – uczenie maszynowe z nadzorem – regresja
  • Czym jest uczenie z nadzorem?
  • Jak się waliduje regresyjne modele prognostyczne? Pojęcie przeuczenia i metody jego minimalizacji.
  • Feature selection w uczeniu maszynowym.
  • Podstawy QSAR i QSPR
  • Metody regresji

 2. Sesja code-along z prowadzącym (Python + Scikit-learn)
  • Generowanie danych (deskryptorów struktury molekularnej) z wykorzystaniem Python
  • Metody feature selection
  • Stworzenie modelu QSAR/QSPR (regresja)
  • Interpretacja modelu

Sesja popołudniowa:

Metody klasyfikacyjne

 1. Wykład – uczenie maszynowe z nadzorem – klasyfikatory
  • Wstęp do metod klasyfikacyjnych
  • Algorytmy klasyfikacyjne (drzewa decyzyjne, lasy losowe, SVM)
  • Jak się waliduje klasyfikacyjne modele prognostyczne?

 2. Sesja code-along z prowadzącym (Python + Scikit-learn)
  • Przygotowanie danych do uczenia klasyfikatora
  • Optymalizacja hiperparametrów
  • Stworzenie modelu QSAR/QSPR (klasyfikacja)
  • Ewaluacja metryk klasyfikatora
  • Wizualizacja i interpretacja modelu
Weź udział w kursie! Wypełnij formularz rejestracyjny.