Podstawy modelowania molekularnego

Podstawy modelowania molekularnego

Dwudniowy kurs z podstaw modelowania molekularnego pozwoli uczestnikom zdobyć wszechstronne zrozumienie symulacji dynamiki molekularnej oraz technik dokowania molekularnego. Uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzania podstawowych symulacji MD, analizowania trajektorii oraz przeprowadzania studiów dokowania molekularnego w praktycznych zastosowaniach.

Kurs został zaprojektowany w celu dostarczenia podstawowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie modelowania molekularnego, skupiając się na dwóch podstawowych technikach: symulacji dynamiki molekularnej (MD) i dokowaniu molekularnym.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim (lub polskim – jeśli cała grupa uczestników będzie polskojęzyczna).

*Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, catering kawowy.

Program szkolenia

Dzień 1.

Przewidywanie struktury 3D białka (AlphaFold2) i dokowanie molekularne

Sesja poranna:

Wykład : Wprowadzenie do przewidywania struktury 3D białka – metoda AlphaFold2.

Ćwiczenie praktyczne 1: Przewidywanie struktury 3D białka przy pomocy metody AlphaFold2.

 1. Przygotowanie do przewidywania – uzyskanie sekwencji aminokwasów.
 2. Uruchamianie Alphafold2.
 3. Porównanie przewidywanej struktury ze znaną strukturą za pomocą analizy RMSD.
 4. Krótka dyskusja na temat wyników.

Wykład 2: 

 1. Wprowadzenie do dokowania molekularnego.
 2. Znaczenie dokowania w odkrywaniu leków
 3. Algorytmy dokowania i funkcje scoringowe.

Sesja popołudniowa:

Ćwiczenie praktyczne 2: Dokowanie molekularne i analiza wyników.

 1. Otrzymywanie struktur receptorów i ligandów.
 2. Przygotowanie struktur białkowych i ligandowych.
 3. Generowanie możliwych konformacji i orientacji ligandów w stosunku do białka.
 4. Ocena dopasowania ligandu do miejsca wiązania białka za pomocą funkcji punktacji.
 5. Ranking konformacji ligandów według wartości punktowych i wybór najlepiej pasujących, o najniższej energii interakcji białko-ligand.
 6. Analiza wyników: określenie orientacji i pozycji wiązania ligandu oraz aminokwasów istotnych dla oddziaływań białko-ligand.

Kamienie milowe pierwszego dnia:

 • Zrozumienie dokowania molekularnego.
 • Praktyczne doświadczenie w prowadzeniu dokowania kompleksu białko-ligand.
 • Umiejętność samodzielnej analizy wyników dokowania molekularnego.

Dzień 2.

Sesja poranna:

Wykład: Wprowadzenie do symulacji MD i rodzaje pól siłowych w symulacjach komputerowych.

Sesja popołudniowa:

Ćwiczenie praktyczne: Symulacja MD kompleksu białko-ligand

 1. Przygotowanie wyjściowych struktur białek i ligandów do symulacji.
 2. Definiowanie komórki elementarnej i wypełnianie jej wodą
 3. Dodawanie jonów do solwatowanego układu.
 4. Minimalizacja energii.
 5. Równoważenie.
 6. Tworzenie symulacji MD.
 7. Analiza wyników.

Kamienie milowe drugiego dnia:

 • Zrozumienie podstawowych zasad symulacji MD.
 • Praktyczne doświadczenie w prowadzeniu symulacji MD.
 • Umiejętność samodzielnej analizy wyników.
Weź udział w kursie! Wypełnij formularz rejestracyjny.