Wdrożenia

Aktywność badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa QSAR Lab koncentruje się na opracowaniu zestawu narzędzi komputerowych umożliwiających przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka jaką stwarzają nowe materiały (w tym nanomateriały) dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia i życia człowieka. Poznaj narzędzia rozwijane przez naszą firmę:

WYPRÓBUJ

Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie i usługa bioinformatyczna wspierające projektowanie i opracowywanie molekularnych testów diagnostycznych

WYPRÓBUJ

Model przewidujący wartości BMD(L) wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) w kontekście AOP 173

Narzędzie do przewidywania właściwości fizyko-chemicznych, toksyczności i ekotoksyczności nanocząstek ditlenku tytanu (TiO2-NP)

WYPRÓBUJ

Model przewidujący toksyczność nanocząstek wobec linii komórkowej CHO-K1 z pomocą sieci SAPNet