OK
QSAR lab
 

QSAR LAB

Ocenę bezpieczeństwa nowoprojektowanych związków chemicznych prowadzimy zgodnie ze standardami prawa europejskiego, m. in. Rozporządzenia REACH (1907/2006/WE), Rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych (1223/2009/WE), Rozporządzenia dotyczącego środków ochrony roślin (1107/2009/WE)

W pracy stosujemy zaawansowane metody modelowania komputerowego umożliwiające znaczne ograniczenie kosztów, czasu oraz konieczności wykonywania eksperymentów z użyciem zwierząt laboratoryjnych zgodnie z zasadą 3Rs (ang. Replace, Reduce, Refine of laboratory animals). Metody komputerowe, w porównaniu z tradycyjnie wykorzystywanymi metodami laboratoryjnymi, umożliwiają jednoczesną ocenę przydatności i ryzyka ponad tysiąckrotnie większej liczby substancji chemicznych.

Dzięki projektom naukowym realizowanym we współpracy m. in. z Biurem ds. Substancji Chemicznych, European Chemical Agency (EU), Federal Institute for Risk Assessment (Niemcy), National competence centre for Industrial Safety and Environmental Protection INERIS (Francja), The Institute of Occupational Medicine (Wielka Brytania), National Institute for Environmental Studies (Japonia), NSF-CREST Interdisciplinary Center for Nanotoxicity (Stany Zjednoczone) nasi naukowcy uczestniczą w tworzeniu prawa oraz standardów badań nad bezpieczeństwem chemicznym w Polsce, Europie i na świecie.

Oferta

Zapraszamy do współpracy oferując możliwość wykonywania badań zleconych, a także wspólnej realizacji projektów naukowo-wdrożeniowych. Zakres oferowanych przez nas usług badawczych obejmuje wsparcie w projektowaniu nowych substancji chemicznych z wykorzystaniem metod komputerowych, analiza właściwości fizyko-chemicznych i toksyczności substancji metodami in silico oraz doradztwo w zakresie wykorzystania i bezpieczeństwa nanomateriałów.

Oferujemy również szkolenia w zakresie wykorzystania metod komputerowych w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych, zaawansowanych metod analizy i wizualizacji danych analitycznych oraz statystycznej obróbki danych

Aktualności

NANOTEXNOLOGY 2017

QSAR Lab Sp. z o. o. będzie reprezentowana przez Prezesa Zarządu Prof. Tomasza Puzyna podczas wydarzenia Nanotexnology 2017.

NANOTEXNOLOGY 2017 odbędzie się 5 lipca 2017 r. w Salonikach w Grecji.

NANOTEXNOLOGY 2017 to międzynarodowe, kompleksowe wydarzenie obejmujące konferencję poświęconą Nano-naukom  i Nanotechnologii, Sympozjum na temat Elastycznej Elektroniki Organicznej (Flexible Organic Electronics), Letnie Szkoły i Wystawę. NANOTEXNOLOGY 2017 eksploruje nowo pojawiające się dziedziny Nanotechnologii, Elektroniki Organicznej i Nanomedycyny, jak również łączy w sobie aktywną społeczność naukowców, inżynierów i przedsiębiorców w celu promowania współpracy badawczej i przemysłowej oraz transferu technologii.

zobacz więcej

Konkursy Partnerskie QSAR Lab

Partnerskie wnioski unijne w ramach Programu Horyzont 2020

zobacz więcej

QSAR Lab na Bioinnovation 2016

W ostatnim tygodniu przedstawiciele naszej spółka mieli przyjemność uczestniczyć w konferencji Bioinnovation 2016. Konferencja ta, realizowana w gościnnych progach Gdańskiego Parku Naukowo Technicznego, dała możliwość naukowcom i przedsiębiorcom działającym w szeroko rozumianej branży "life science" prezentacji najnowszych, nierzadko rewolucyjnych projektów stanowiących dobrą praktykę implementacji wyników badań naukowych do rzeczywistości rynkowej.

zobacz więcej

Kontakt

QSAR Lab sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

+48 513 041 081

contact@qsarlab.com

 

Ta strona używa plików cookies więcej   OK. Rozumiem