Autorska aplikacja QSAR AOP!

Opracowaliśmy łatwo dostępną webową aplikację – „AOP173 Key Pathway Predictor’’.

 
Aplikacja umożliwia przewidywanie wartości wskaźnika BMDL dla ścieżki adhezji i diapedezy agranulocytów, która ma kluczowe znaczenie w mechanizmie powstawania patologii płuc wywołanych przez nanorurki węglowe. 
 
Opracowana aplikacja oparta jest na niedawno opublikowanym, zgodnym z podejściem AOP modelu NanoQSAR autorstwa Jagiełło et al. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i wymaga od użytkownika podania tylko dwóch wartości wejściowych, długości i średnicy badanej nanorurki.

 

Poza przewidywaniem wartości BMDL aplikacja przyporządkuje badaną nanorurkę do jednej z dwóch grup oraz poinformuje użytkownika ekspresja, których genów związanych ze ścieżką będzie podwyższona a których obniżona.

Zostaw komentarz