Kurs dla Safety Assessorów

Pod koniec lutego dr inż. Anita Sosnowska poprowadziła moduł z Toksykologii Komputerowej w ramach Specjalistycznego Kursu dla Safety Assessorów. 

Uczestnicy kursu zostali zapoznani z poniższymi zagadnieniami:
– Podstawy prawne regulujące stosowanie metod komputerowych w ocenie ryzyka związanego z substancjami chemicznymi w kontekście ogólnym oraz w przemyśle kosmetycznym.
– Matematyczne (komputerowe) metody modelowania jako narzędzia przewidujące właściwości fizykochemiczne substancji (w tym nanomateriałów) i umożliwiające ich ocenę toksykologiczną: – Założenia metody przekrojowej i modelowania QSAR / QSPR.
– Rola badanych/podobnych substancji w przewidywaniu właściwości nowych substancji, w tym właściwości CMR.
– Walidacja uzyskanych wyników i warunków określających wiarygodność wykonanego modelowania.
– Praktyczne wykorzystanie informacji uzyskanych za pomocą modelowania komputerowego.

Cieszymy się, że większość pytań zadawanych przez uczestników dotyczyła właściwości ekotoksykologicznych. To dowód na to, że zmienia się nasza mentalność i cowaz większy nacisk kładziemy na to, aby stosowane przez nas produkty były bezpieczne nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla środowiska.

Specjalne podziękowania dla wszystkich uczestników za bardzo owocną współpracę oraz dla firmy Theta Consulting Sp. z o. o. za profesjonalne podejście i świetną organizację!

Zostaw komentarz