DIAGONAL – Nowy projekt H2020

DIAGONAL – nowy projekt z programu “Horyzont 2020”!


W ubiegłym tygodniu QSAR Lab wziął udział w inauguracyjnym spotkaniu projektu finansowanego ze środków unijnych z programu Horyzont 2020. 

Celem projektu DIAGONAL jest rozwój oraz wdrożenie narzędzi bezpiecznego projektowania (ang. safe by design) wieloskładnikowych nanocząstek nowej generacji  (ang. multicomponent, MCNMs, and High Aspect Ratio, HARNs).

W ramach projektu DIAGONAL zostaną opracowane nowe modele zależności pomiędzy strukturą, właściwością, a funkcją (ang. structure-property-function, SPF) oraz modele zależności pomiędzy strukturą, właściwości, a zagrożeniem (ang. structure-property-hazard, SPH), które umożliwią zrozumienie oddziaływania MCNMs i HARNs na środowisko oraz ocenę zagrożenia jakie stanowią dla zdrowia człowieka.

Projekt jest koordynowany przez UNIVERSIDAD DE BURGOS i jest realizowany przez 21 partnerów.

Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie i twórczą pracę nad tym projektem!

Zostaw komentarz