Metody in silico w ocenie bezpieczeństwa chemicznego

Metody in silico w ocenie bezpieczeństwa chemicznego

Kurs rozszerzy wiedzę i umiejętności uczestników z zakresu wykorzystywania metod in silico do analizy bezpieczeństwa substancji chemicznych. Kursanci nauczą się praktycznych technik analizy danych chemicznych, korzystania z baz danych, obliczania deskryptorów molekularnych oraz stosowania metod uczenia maszynowego i modelowania QSAR/QSPR.

Uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi narzędziami open-source (m. in. OECD QSAR Toolbox, VEGA, Danish (Q)SAR Database i T.E.S.T.) do przewidywania właściwości chemicznych oraz wykonają praktyczne ćwiczenia dotyczące przewidywania toksyczności substancji chemicznych.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim (lub polskim – jeśli cała grupa uczestników będzie polskojęzyczna).

*Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Program szkolenia

Dzień 1.

Pierwszego dnia kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat baz danych i skuteczne strategie wyszukiwania istotnych informacji. Dodatkowo, uczestnicy zostaną wprowadzeni do dwóch kluczowych nienadzorowanych technik chemometrycznych: Analizy Skupień Hierarchicznych (HCA) i Analizy Składowych Głównych (PCA). Będziemy eksplorować metodologię budowy klasyfikatorów przewidujących kluczowe właściwości do oceny ryzyka. Te zaawansowane techniki umożliwią uczestnikom analizę dużych zbiorów danych i prezentację wyników wizualnie.

Sesja poranna:

 • Wprowadzenie do metod uczenia maszynowego w ocenie bezpieczeństwa chemicznego 
 • Wprowadzenie do Chemii Cyfrowej i Zaawansowanej Nanoinformatyki
 • Bazy danych i FAIRnes danych
 • Przegląd struktury baz danych, metod wyszukiwania, rodzajów informacji
 • Przykłady baz danych (PubChem, ChemSpider)

Sesja popołudniowa:

 • Opis struktury chemicznej i deskryptory molekularne 
 • Wprowadzenie do grup deskryptorów
 • Ćwiczenia praktyczne – obliczanie deskryptorów Lipinski’ego oraz deskryptorów 2D/3D przy użyciu pakietu RDiK.
 • Analiza podobieństwa: Wprowadzenie do HCA i PCA z ćwiczeniami praktycznymi w KNIME 
 • Prognozowanie właściwości istotnych dla ryzyka za pomocą klasyfikatorów.

   

Dzień 2.

Drugiego dnia uczestnicy stopniowo zostaną wprowadzeni do budowy modeli QSAR/QSPR. Nauczą się o istotnych danych wymaganych w tym procesie i kryteriach, które muszą zostać spełnione, aby wykorzystać modele do celów regulacyjnych. Oprócz metodologii modelowania, uczestnicy nauczą się również praktycznego wykorzystania dostępnych narzędzi, co pozwoli im przewidywać właściwości fizykochemiczne i toksykologiczne związków chemicznych. Te umiejętności umożliwią im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych.


Sesja poranna:

 • Grupowanie i metoda read-across.
  – Założenia metody read-across
  – Kryteria podobieństwa substancji
  – Ramowy Szablon Oceny Read-Across
 • Modelowanie QSAR/QSPR.
  –  Założenia modelowania QSAR/QSPR
  – Fazy modelowania (kalibracja, walidacja, dziedzina zastosowania, zastosowanie modelu)
  – Raporty QMRF

 Sesja popołudniowa:

 • Zastosowanie metod in silico w ocenie ryzyka chemicznego.
 • Ćwiczenie praktyczne (1): Przedstawienie kroków związanych z prognozowaniem właściwości fizykochemicznych/aktywności biologicznej substancji chemicznej na podstawie modeli QSPR/QSAR 
 • Wprowadzenie do narzędzi typu open-source do przewidywania właściwości związków chemicznych. 
 • Ćwiczenie praktyczne (2): Wykorzystanie narzędzi typu open-source do przewidywania właściwości fizykochemicznych/aktywności biologicznej substancji chemicznych (VEGA / T.E.S.T.) 
 • Omówienie uzyskanych wyników (porównanie wyników w zależności od użytego narzędzia, wyszukiwanie danych eksperymentalnych). 
 • Integracja modeli in silico i metod read-across do prognozowania toksyczności substancji chemicznych.
Weź udział w kursie! Wypełnij formularz rejestracyjny