Services

Nitrozoaminy – oszacowanie dawki TD50 oraz dopuszczalnego spożycia

Nitrozoaminy – oszacowanie TD50 oraz AI Oszacowanie wartości dawki TD50 (50% Tumor Dose) oraz dopuszczalnego spożycia (AI, Acceptable Intake) nitrozoamin, jako zanieczyszczeń w produktach leczniczych w oparciu o podejście przekrojowe (read-across). Zgodnie z wytyczną ICH M7(R1) (odnośnik), konieczne jest przeprowadzenie wstępnej analizy aktualnych i potencjalnych zanieczyszczeń, przeszukując bazy danych i literaturę pod kątem zdolności do […]
Czytaj więcej

QSAR/read-across dla REACH

Lista przykładowych endpointów dla których wykonujemy przewidywania: WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE: REACH Endpoint TEST 7.2 Temperatura topnienia/krzepnięcia OECD 102 7.3 Temperatura wrzenia (jeśli ma zastosowanie) OECD 103 7.4 Gęstość względna OECD 109 7.5 Prężność par (jeśli ma zastosowanie) OECD 104 7.6 Napięcie powierzchniowe (jeśli ma zastosowanie) OECD 115 7.7 Rozpuszczalność w wodzie OECD 105 7.8 Współczynnik podziału […]
Czytaj więcej

Agrochemikalia

Agrochemikalia Agrochemikalia to preparaty i substancje chemiczne mające na celu podniesienie wydajności i jakości produktów rolniczych. W skład tego sektora wchodzą pestycydy, nawozy mineralne, regulatory wzrostu i dodatki paszowe. Nawozy Środki ochrony roślin Nawozy lub produkty polepszające glebę (mieszaniny/preparaty) podlegają rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia REACH, jeżeli są wprowadzone […]
Czytaj więcej

Analiza danych AI

Analiza danych za pomocą uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji Nadmiar szumu informacji oraz zbyt duża wielowymiarowość dostępnych danych nie pozwalają na kompleksową ocenę wyników badań, nawet przez ekspertów w danej dziedzinie. Dlatego też jednym z podstawowych zadań współczesnej analizy danych jest ekstrakcja najistotniejszej informacji zawartej w dostępnym zbiorze danych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod uczenia maszynowego […]
Czytaj więcej

Nanotechnologia

Nanotechnologia Nanotechnologia to innowacyjna nauka, która obejmuje projektowanie, charakterystykę oraz produkcję i stosowanie struktur o określonym kształcie i rozmiarze w (od 1 do 100 nanometrów). Dzięki produkcji materiałów w nanoskali, możliwe jest uzyskanie niespotykanych dotąd właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Właśnie te unikalne właściwości, wpłynęły na ich atrakcyjność oraz spowodowały coraz powszechniejsze stosowane wielu sektorach […]
Czytaj więcej

Szkolenia

Szkolenia Dzięki eksperckiej wiedzy chemoinformatycznej i wieloletniemu doświadczeniu w pracy przy zleceniach komercyjnych zespół naukowy QSAR Lab oferuje prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie: Opracowanie i walidacja modeli QSAR/QSPR Podstawy zastosowania metod ilościowego i jakościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością biologiczną (Q)SAR i read-across oraz oceny ryzyka chemicznego. Statystyczna analiza danych numerycznych Analiza wewnętrznej […]
Czytaj więcej

Konsultacje R&D

Konsultacje W QSAR Lab wdrażamy i wykorzystujemy inteligentne technologie, które mogą stanowić istotną część prowadzonego projektu B+R oraz ułatwiać w proces podejmowania decyzji, zarówno naukowych jak i biznesowych. Naszym celem jest połączenie specjalistycznej wiedzy z dziedziny chemii oraz analizy danych w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie przeprowadzania analizy danych w oparciu […]
Czytaj więcej

Farmacja

Farmacja / Wyroby medyczne Farmacja Wyroby medyczne Przemysł farmaceutyczny stanowi jeden ze strategicznych sektorów światowej gospodarki. Jego stale odnotowywany wzrost, uwarunkowany jest potrzebą zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt poprzez zapewnienie dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych oraz suplementów. W obliczu pojawiających się nowych schorzeń, istnieje niesłabnąca potrzeba projektowania substancji leczniczych skierowanych wobec nowych […]
Czytaj więcej

Kosmetyki

Kosmetyki Pod pojęciem kosmetyków kryje się niezwykle szeroka gama produktów. Do tej grupy zaliczają się zarówno używane na co dzień artykuły do higieny osobistej i pielęgnacji takie jak mydło, szampon czy pasta do zębów, jak również perfumy i produkty do makijażu. Ponieważ kosmetyki tworzą substancje chemiczne oraz ich mieszaniny, które przeznaczone są do kontaktu z […]
Czytaj więcej

Substancje alternatywne i zamienniki

Substancje alternatywne Odpowiadając na potrzeby rynku i nadsyłane zapytania, firma QSAR Lab oferuje Państwu nową usługę – Wskazanie substancji alternatywnej i zamienników. Usługa kierowana jest do firm, które poszukują substancji zamiennych dla obecnie stosowanych substancji chemicznych, mają trudności z dostępnością aktualnych surowców chemicznych, bądź przygotowują receptury alternatywne dla bazowych produktów. Powodem dla którego poszukuje się […]
Czytaj więcej