Services

Szkolenia

Szkolenia Dzięki eksperckiej wiedzy z zakresu chemoinformatyki, projektowania zaawansowanych materiałów i oceny bezpieczeństwa chemicznego oraz wieloletniemu doświadczeniu w pracy przy zleceniach komercyjnych, zespół naukowy QSAR Lab oferuje szereg specjalistycznych szkoleń. Nasze szkolenia prowadzone są przez zespół badawczy złożony ze specjalistów z zakresu komputerowego projektowania i analizy nowych, bezpiecznych chemikaliów, nanotechnologii, nanotoksykologii, statystyki chemicznej i chemometrii. […]
Czytaj więcej

Nasze metody

Nasze metody UCZENIE Z NADZOREM Metody opierające się na informacji wejściowej i efekcie końcowym oraz poszukiwaniu zależności pomiędzy nimi (metody regresji i klasyfikacji takie jak regresja liniowa i logistyczna, maszyny wektorów nośnych, drzewa decyzyjne, klasyfikatory Bayesowkie, wielowarstwowe sieci neuronowe oraz analiza obrazu) UCZENIE BEZ NADZORU Metody wykorzystujące tylko informacje wejściowe (bez efektu końcowego), poszukujące zależności, […]
Czytaj więcej

Nitrozoaminy – oszacowanie dawki TD50 oraz dopuszczalnego spożycia

Nitrozoaminy – oszacowanie TD50 oraz AI Zgodnie z wytyczną ICH M7(R1), konieczne jest przeprowadzenie wstępnej analizy aktualnych i potencjalnych zanieczyszczeń leków, przeszukując bazy danych i literaturę pod kątem zdolności do wywoływania przez te zanieczyszczenia efektów rakotwórczych i mutagennych na bakteriach. Oferta QSAR Lab obejmuje wykonanie szacowania przekrojowego oraz wyznaczenie wartości TD50 i AI (50% Tumor […]
Czytaj więcej

Lista endpointów

Lista przykładowych endpointów dla których wykonujemy przewidywania: WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE: REACH Endpoint TEST 7.2 Temperatura topnienia/krzepnięcia OECD 102 7.3 Temperatura wrzenia (jeśli ma zastosowanie) OECD 103 7.4 Gęstość względna OECD 109 7.5 Prężność par (jeśli ma zastosowanie) OECD 104 7.6 Napięcie powierzchniowe (jeśli ma zastosowanie) OECD 115 7.7 Rozpuszczalność w wodzie OECD 105 7.8 Współczynnik podziału […]
Czytaj więcej

Analiza danych AI

Analiza danych za pomocą uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji Nadmiar szumu informacji oraz zbyt duża wielowymiarowość dostępnych danych nie pozwalają na kompleksową ocenę wyników badań, nawet przez ekspertów w danej dziedzinie. Dlatego też jednym z podstawowych zadań współczesnej analizy danych jest ekstrakcja najistotniejszej informacji zawartej w dostępnym zbiorze danych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod uczenia maszynowego […]
Czytaj więcej

Konsultacje R&D

Konsultacje W QSAR Lab wdrażamy i wykorzystujemy inteligentne technologie, które mogą stanowić istotną część prowadzonego projektu B+R oraz ułatwiać w proces podejmowania decyzji, zarówno naukowych jak i biznesowych. Naszym celem jest połączenie specjalistycznej wiedzy z dziedziny chemii oraz analizy danych w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie przeprowadzania analizy danych w oparciu […]
Czytaj więcej

Substancje alternatywne i zamienniki

Substancje alternatywne Odpowiadając na potrzeby rynku i nadsyłane zapytania, a także powszechnie wprowadzane podeście Safe and sustainable by-design, firma QSAR Lab oferuje Państwu nową usługę– Wskazanie substancji alternatywnej i zamienników. Usługa kierowana jest do firm, które poszukują substancji zamiennych dla obecnie stosowanych substancji chemicznych, mają trudności z dostępnością aktualnych surowców chemicznych, bądź przygotowują receptury alternatywne […]
Czytaj więcej

Cyfrowa ocena toksyczności

Cyfrowa ocena toksyczności Nowoczesne metody komputerowej toksykologii i oceny bezpieczeństwa opierają się na założeniu, że istnieje zależność pomiędzy strukturą chemiczną związku, a jego właściwościami, w tym aktywnością biologiczną. Metody komputerowe stają się coraz ważniejszym narzędziem oferującym korzyści zarówno finansowe, jak i biznesowe. Pozwalają na znaczną redukcję kosztów, która wynika z większej wydajności – w krótszym czasie można przeanalizować duże zbiory substancji. Ponadto […]
Czytaj więcej

Komputerowe projektowanie związków chemicznych

Komputerowe projektowanie związków chemicznych i (nano)materiałów Zapotrzebowanie rynkowe na nowe substancje chemiczne stale rośnie. Dotyczy ono podnoszenia jakości obecnych na rynku produktów chemicznych poprzez wzbogacanie ich o nowe składniki o udoskonalonych parametrach, a także rozwój zupełnie nowych produktów chemicznych odpowiadających na potrzeby konsumentów oraz zgodnych z ramami SSbD. Zastosowanie współczesnych metod chemoinformatycznych w komputerowym projektowaniu […]
Czytaj więcej

Lista endpointów

Chemikalia, agrochemikalia, kosmetyki Endpointy, dla których wykonujemy badania Właściwości fizyko-chemiczne REACH Endpoint TEST 7.2 Temperatura topnienia/krzepnięcia OECD 102 7.3 Temperatura wrzenia (jeśli ma zastosowanie) OECD 103 7.4 Gęstość względna OECD 109 7.5 Prężność par (jeśli ma zastosowanie) OECD 104 7.6 Napięcie powierzchniowe (jeśli ma zastosowanie) OECD 115 7.7 Rozpuszczalność w wodzie OECD 105 7.8 Współczynnik […]
Czytaj więcej