Usługi

Nitrozoaminy – oszacowanie dawki TD50 oraz dopuszczalnego spożycia

Nitrozoaminy – oszacowanie TD50 oraz AI Oszacowanie wartości dawki TD50 (50% Tumor Dose) oraz dopuszczalnego spożycia (AI, Acceptable Intake) nitrozoamin, jako zanieczyszczeń w produktach leczniczych w oparciu o podejście przekrojowe (read-across). Zgodnie z wytyczną ICH M7(R1) (odnośnik), konieczne jest przeprowadzenie wstępnej analizy aktualnych i potencjalnych zanieczyszczeń, przeszukując bazy danych i literaturę pod kątem zdolności do […]
Czytaj więcej

QSAR/read-across dla REACH

Lista przykładowych endpointów dla których wykonujemy przewidywania: WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE: REACH Endpoint TEST 7.2 Temperatura topnienia/krzepnięcia OECD 102 7.3 Temperatura wrzenia (jeśli ma zastosowanie) OECD 103 7.4 Gęstość względna OECD 109 7.5 Prężność par (jeśli ma zastosowanie) OECD 104 7.6 Napięcie powierzchniowe (jeśli ma zastosowanie) OECD 115 7.7 Rozpuszczalność w wodzie OECD 105 7.8 Współczynnik podziału […]
Czytaj więcej

Analiza danych AI

Analiza danych za pomocą uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji Nadmiar szumu informacji oraz zbyt duża wielowymiarowość dostępnych danych nie pozwalają na kompleksową ocenę wyników badań, nawet przez ekspertów w danej dziedzinie. Dlatego też jednym z podstawowych zadań współczesnej analizy danych jest ekstrakcja najistotniejszej informacji zawartej w dostępnym zbiorze danych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod uczenia maszynowego […]
Czytaj więcej

Nanotechnologia

Nanotechnologia Nanotechnologia to innowacyjna nauka, która obejmuje projektowanie, charakterystykę oraz produkcję i stosowanie struktur o określonym kształcie i rozmiarze w (od 1 do 100 nanometrów). Dzięki produkcji materiałów w nanoskali, możliwe jest uzyskanie niespotykanych dotąd właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Właśnie te unikalne właściwości, wpłynęły na ich atrakcyjność oraz spowodowały coraz powszechniejsze stosowane wielu sektorach […]
Czytaj więcej

Szkolenia

Szkolenia Dzięki eksperckiej wiedzy chemoinformatycznej i wieloletniemu doświadczeniu w pracy przy zleceniach komercyjnych zespół naukowy QSAR Lab oferuje prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie: Opracowanie i walidacja modeli QSAR/QSPR Podstawy zastosowania metod ilościowego i jakościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością biologiczną (Q)SAR i read-across oraz oceny ryzyka chemicznego. Statystyczna analiza danych numerycznych Analiza wewnętrznej […]
Czytaj więcej

Konsultacje R&D

Konsultacje W QSAR Lab wdrażamy i wykorzystujemy inteligentne technologie, które mogą stanowić istotną część prowadzonego projektu B+R oraz ułatwiać w proces podejmowania decyzji, zarówno naukowych jak i biznesowych. Naszym celem jest połączenie specjalistycznej wiedzy z dziedziny chemii oraz analizy danych w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie przeprowadzania analizy danych w oparciu […]
Czytaj więcej

Substancje alternatywne i zamienniki

Substancje alternatywne Odpowiadając na potrzeby rynku i nadsyłane zapytania, firma QSAR Lab oferuje Państwu nową usługę – Wskazanie substancji alternatywnej i zamienników. Usługa kierowana jest do firm, które poszukują substancji zamiennych dla obecnie stosowanych substancji chemicznych, mają trudności z dostępnością aktualnych surowców chemicznych, bądź przygotowują receptury alternatywne dla bazowych produktów. Powodem dla którego poszukuje się […]
Czytaj więcej

Ocena toksyczności i WoE

Ocena toksyczności i WoE Nowoczesne metody komputerowej toksykologii i oceny bezpieczeństwa opierają się na założeniu, że istnieje zależność pomiędzy strukturą chemiczną związku, a jego właściwościami, w tym aktywnością biologiczną. Metody komputerowe stają się coraz ważniejszym narzędziem oferującym korzyści zarówno finansowe, jak i biznesowe. Pozwalają na znaczną redukcję kosztów, która wynika z większej wydajności – w krótszym czasie można przeanalizować duże zbiory substancji. […]
Czytaj więcej

Komputerowe projektowanie związków chemicznych

Komputerowe projektowanie związków chemicznych Zapotrzebowanie rynkowe na nowe substancje chemiczne stale rośnie. Dotyczy ono potrzeby podnoszenia jakości obecnych na rynku produktów chemicznych poprzez nowe składniki o udoskonalonych parametrach, a także rozwój zupełnie nowych produktów chemicznych odpowiadających na nowe i zróżnicowane potrzeby konsumentów. Zastosowanie współczesnych metod chemoinformatycznych w komputerowym projektowaniu związków chemicznych pozwala na: przewidywanie toksyczności […]
Czytaj więcej